Disclaimer

 • Access and use of our website

  By accessing and using this website you agree as a user with the following conditions: All information on this website are solely for informational purposes available. Although the composition and content of the website the utmost care is taken, Moto Harley can not guarantee that the nature and content of the information is correct.

  Moto Harley is in no way liable for any damages, whether direct or indirect, that the visitor or user of the website and / or third parties as a result of the use of information, materials and / or services of the website and / or as a result the use of information, materials and / or services of the websites linked to the website.

  The website is owned by Moto Harley. All copyright and other intellectual property rights to the content of the website, including text, design, logos, pictures, movies, and images belong to Moto Harley.The pictures should in no way be used without prior written consent of Moto Harley.

  Retrievable and downloadable files which are provided purely for information purposes and not further published or distributed without prior written consent of Moto Harley.

  Moto Harley is not responsible for the content of websites linked to this website, nor for the information, software, products and services provided on or through these sites to obtain. A link to another site is intended solely for the convenience of the user. Moto Harley accepts this regard no obligation or liability

  Terms and Conditions

  During rentalperiod you are always insured with an insurance to third part. The insurance to third part covers the damages from the third part only. For your own safety, we advice you to take the full insurance . This insurance covers damages for all parties involved except of an own risk. The insurance will not cover the damages in case the driver is under influence of alcohol or drugs. Be always alert that you lock the vehicle and to take the key with you.

  General informatiοn

  The opening hours are 09:00 am – 21:00 pm.
   Following is included in the rental price:
  • Free kilometers
  • Roadservice
  • Information
  • Customer transportation to/from accomodation
  • Insurance
  • Helmets

  Τhe min. rentalperiod is one day from 09:00 am to 19:30 pm.

  On Kos island the rules in the traffic are the European ones, be careful with one-way streets and speed.

  • It is forbidden to drive on sandy routes and on beaches.
  • In case of an incident, please always contact us immediately.
  • Ιn case of problems, please always contact us immediately.
  • Τhe gas is the renter’s responsibility.
  • The gas stations are open from 07.00 am till 07.00 pm except of Sundays and Bankholidays.
  • Prolongation can be done either by phone to us or just pass by.
  • For the rent of scooters, quads, motors, buggy and trikes, you need a valid driving licence.
  • Passport or other id’s are not accepted for rent.
 • Toegang tot en gebruik van onze website

  Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met een gebruiker met de volgende voorwaarden: Alle informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar. Hoewel de samenstelling en inhoud van de website uiterst zorgvuldig is, kan Moto Harley niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

  Moto Harley is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de bezoeker of gebruiker van de website en / of derden als gevolg van het gebruik van informatie, materialen en / of diensten van de website en / of als gevolg het gebruik van informatie, materialen en / of diensten van de websites die aan de website zijn gekoppeld.

  De website is eigendom van Moto Harley. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, inclusief tekst, ontwerp, logo’s, afbeeldingen, films en afbeeldingen behoren toe aan Moto Harley. De afbeeldingen mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moto Harley. p>  

  Ophaalbare en downloadbare bestanden die louter ter informatie zijn verstrekt en niet verder zijn gepubliceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moto Harley.

  Moto Harley is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die aan deze website zijn gekoppeld, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites worden aangeboden. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Moto Harley aanvaardt dit geen verplichting of aansprakelijkheid

  Algemene voorwaarden

  Tijdens de huurperiode bent u altijd verzekerd met een verzekering voor het derde deel. De verzekering tot derde deel dekt alleen de schade van het derde deel. Voor uw eigen veiligheid, adviseren wij u om de volledige verzekering te nemen. Deze verzekering dekt schade voor alle betrokken partijen, behalve voor eigen risico. De verzekering dekt de schade niet als de bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs. Wees altijd alert dat u het voertuig vergrendelt en de sleutel meeneemt.

  Algemene informatie

  De openingstijden zijn van 09:00 uur tot 21:00 uur.
   Het volgende is inbegrepen in de huurprijs:
  • Vrije kilometers
  • Roadservice
  • Informatie
  • Vervoer van klanten naar / van accommodatie
  • Insurance
  • Helmen

   het min. huurperiode is één dag van 09:00 uur tot 19:30 uur.

   Op het eiland Kos zijn de regels in het verkeer de Europese regels, wees voorzichtig met eenrichtingsstraten en snelheid.

   • Het is verboden om op zandige routes en op het strand te rijden.
   • Neem in geval van een incident altijd onmiddellijk contact met ons op.
   • Neem bij problemen altijd onmiddellijk contact met ons op.
   • Het gas is de verantwoordelijkheid van de huurder.
   • De benzinestations zijn geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur behalve op zon- en feestdagen.
   • Verlenging kan telefonisch of per e-mail worden gedaan.
   • Voor de huur van scooters, quads, motoren, buggy’s en driewielers heeft u een geldig rijbewijs nodig.
   • Paspoort of andere id’s worden niet geaccepteerd voor verhuur.